Thông báo khẩn số 16 của Bộ Y tế Bộ Y tế đề nghị những người đã đến những địa điểm sau: 1. Những người đã đến và sử dụng dịch vụ tại 3 bệnh viện: – Bệnh viện C Đà Nẵng: từ ngày 20-22/7. – Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng: ngày 18/7 tại […]

Đọc tiếp9

Tìm hiểu về Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 của Quốc hội. Trong đó, chương II là quy định về quyền và nghĩa vụ của người bệnh khi khám bệnh chữa bệnh tại các cơ sở y tế, đây là những thông tin quan trọng mà người bệnh cần quan tâm, tìm hiểu:                                                                         […]

Đọc tiếp9

– Tầm quan trọng của dự phòng lây truyền HIV từ mẹ qua con: Một bà mẹ bị nhiễm HIV mang thai có thể làm lây truyền HIV từ mẹ sang con. Nếu 100 trẻ sinh ra từ bà mẹ nhiễm HIV không được chăm sóc điều trị thích hợp, không được dùng thuốc kháng […]

Đọc tiếp9